Videreutdanning for lærere i fransk, spansk og tysk på 8.-10. trinn – utsatt søknadsfrist til 15. april

Osloskolen vil i årene fremover ha et stort behov for å rekruttere flere lærere med undervisningskompetanse i fransk, spansk og tysk. Det er derfor opprettet et helt nytt videreutdanningstilbud i disse fagene i regi av OsloMet. Lærere som er ansatt i Oslo kommune kan søke om et kommunalt stipend til videreutdanning for dette studiet. Rektor søker på vegne av lærer.

OsloMet har opprettet et helt nytt videreutdanningstilbud i fransk, tysk og spansk. Tilbudet er åpnet for lærere i hele Norge, men søknadsfristen for å søke om stipend via Utdanningsdirektoratet gitt ut  i mars. I Oslo derimot kan lærere fortsatt søke om kommunalt stipend til dette studiet. OsloMet har utsatt søknadsfristen til 15. april.

Les mer om tilbudet på OsloMet sine sider.

JMi;-)

Etiquetado , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.