Nytt videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i spansk, skoleåret 2020-2021: Spansk 2, 5.-10. trinn… og det kommer flere tilbud andre steder snart

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på et nytt videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i fransk, spansk og tysk skoleåret 2020-2021. Studiet er på 30 stp., og tas på deltid over ett år ved siden av jobb. Videreutdanningstilbudet er opprettet av OsloMet og er resultatet av et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Université de Caen, Universidad de Valencia, Pädagogische Hochschule Freiburg, Univeristetet i Agder, Høgskolen i Innlandet, Utdanningsetaten i Oslo og OsloMet.

Skolen vil i årene fremover ha et stort behov for å rekruttere flere lærere med undervisningskompetanse i fransk, spansk og tysk. Mange av lærerne som underviser i fransk og tysk nærmer seg pensjonsalder. I tillegg vet vi at få studenter velger fransk og tysk i løpet av sine studier. Det kan bli vanskelig for skolene å erstatte de som pensjoneres med nyutdannede.

Gjennomsnittsalderen på spansklærerne i Osloskolen er derimot lavere, og det er mange som allerede har 30 stp. i faget.

Videreutdanningstilbudet i spansk er opprettet for denne målgruppen, og gir disse lærerne mulighet til å bygge på sin eksisterende kompetanse.

SM [Osloskolen]