NETTSPANSK (UiB): KURS I VALLADOLID

I samarbeid med den spanske ambassaden og UEMC (http://www.uemc.es/) i Valladolid har Nettspansk (UiB) fått i stand et kurs for våre studenter på spanskkurset Kompetanse for kvalitet, Spansk I (https://www.uib.no/utdanning/evu/104143/spansk-1)

Kurset varer en uke, og tilbys i uke 8 og 9 (vinterferieukene). Vi har nå ledige plasser vi ønsker å tilby kurset til andre spansklærere/spansklærerstudenter.

NB!. Dette er et kurs rettet mot lærere som kun har studert spansk 1-2 semestre, eller som holder på å studere nå.

Dette er et meget godt tilbud med muligheter til å få undervisning i temaer relevant for dere som underviser i spansk og å få delta i ordinær undervisning ved universitetet. Dere vil bli innlosjert i familier med halvpensjon og vil også få tilbud om et par aktiviteter. Alt dette for kun 260 EURO. I tillegg kommer flyreise t/r Spania (f.eks. Madrid). Er man tidlig ute skulle det være mulig å få billige flybilletter. Meld din interesse til oss snarest, så skal vi sende deg mer informasjon: skriv navn og epostadresse til nettspansk@uib.no <mailto:nettspansk@uib.no>  med KURS i VALLADOLID i emnefeltet.

AJ

KOMPETANSE FOR KVALITET – GRATIS SPANSKSTUDIUM (30 STP) FOR LÆRERE SOM ØNSKER STUDIEKOMPETANSE I SPANSK

Det er ledige plasser på kurset og det blir et suppleringsopptak etter 15. mai. Kurset er gratis, men dersom man ikke jobber i skolen må man selv ordne med praksisplass ved en skole.

Mer informasjon

ÅJ 😉

NETTSPANSK 10 ÅR

Det er nå 10 år siden Spansk språk og latinamerikastudier startet opp med nettundervisning og vi markerer dette med en fagdag.
Tid:  Fredag 4. mai
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole

Program:

10.30 – 11.30 – Presentasjon av Nettspansk
Suksessfaktorer – Læringsplattform – Læringsressurser – Organisering av studie
V/Nettspanskkoordinator Åse Johnsen (IF), førsteamanuensis Ana Beatriz Chiquito (IF) og rådgiver Bjørg Hildeskår, SEVU

12.00 – 14.00 Faglige innslag
12.00 –  12.30: Professor Miguel Quesada, IF
Medios interactivos en la didáctica de las lenguas indígenas de la baja Centroamérica.
12.30 – 13.00: Førsteamanuensis Ana Beatriz Chiquito, IF
La narrativa como herramienta cognitiva en la adquisición del español.
13.00 – 13.30: Førsteamanuensis Johannes Nymark, NHH
Olé, olé, olé, cada día te quiero más… fútbol y sociedad en España y América Latina
13.00 – 14.00: Universitetslektor Håkon Tveit, Nettspansk/IF

El retorno de los españoles: cine cubano tras la caída del muro.

NETTSPANSK

Hola a tod@s!

Ya hace 10 años que empezamos a ofrecer los cursos de Nettspansk y ahora ampliamos
la oferta con los siguientes cursos.

Vi tilbyr nå tre fordypningskurs på 200(2000)-nivå:

Fordypning i latinamerikansk litteratur http://www.uib.no/kurs/SLAN641-H.2011

Fordypning i spansk språk http://www.uib.no/kurs/SLAN640-V.2012

Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap http://www.uib.no/kurs/SLAN642-H.2012

Dessuten har vi et nytt kurs på 100-nivå:

Kultur og samfunn i Spania, med vekt på muntlig kompetanse http://www.uib.no/kurs/SLAN626-V.2012

Og ellers de andre kursene vi nå har tilbudt i 10 år:

På 100-nivå:

Språk: http://www.uib.no/kurs/SLAN611-H.2011
Kultur og samfunn i latinamerika:
http://www.uib.no/kurs/SLAN613-H.2011
Latinamerikansk litteratur:
http://www.uib.no/kurs/SLAN614-V.2012
Latinamerinsk historie:
http://www.uib.no/kurs/SLAN612-V.2012

og for helt begynnere, LIBRO ELEhttp://www.uib.no/utdanning/evu/evutilbud/spansk-begynnerkurs-libroele

hele  oversikten finner dere her: http://www.uib.no/utdanning/evu/evutilbud/spansk-nettspansk

Vi bruker plattformen ADOBE i vår undervisning og hvordan den fungerer kan dere se
her: http://www.uib.no/utdanning/evu/evutilbud/spansk-begynnerkurs-libroele

Beste hilsen fra
Åse Johnsen
Nettspanskkoordinator