Samlingsbasert fordypning i spansk språk, kultur og litteratur. Universitetet i Tromsø

Studiet er særlig tenkt for lærere som underviser i spansk og som er interessert i å utdype sine kunnskaper, men er åpent for alle som har grunnleggende kunnskap i spansk språk og kultur og kanskje ikke kan følge vanlig undervisning pga arbeid.
Studieplanen har som mål å gi studenter et avansert nivå i spansk språk, både muntlig og skriftlig, sammen med teknikker for å analysere grammatiske konstruksjoner og litterære og ikke-litterære tekster på spansk.
Etter at studentene har gjennomgått studiet, skal hun eller han ha kompetanse til å begynne på mastergradsprogrammet i spansk.
Studieplanen består av to emner på 2000-nivå (gammelt mellomfag):
Undervisningen foregår over et akademisk år (4 samlinger høst og 4 samlinger vår). Hver samling består av 10 timer undervisning fordelt på to dager (6 timer Praktisk spansk III med grammatikk og 4 timer Fordypning i spansk litteratur og kultur). Det er mulig å ta eksamen i begge emner – eller bare ett – men vi anbefaler å ta begge emner samtidig.