Los datos no engañan: la sociedad noruega muestra su preferencia por el la lengua española en la escuela US y VGS [2017-18]

Últimas estadísticas del número de alumnos de lenguas extranjeras en «ungdomsskole».

En esa misma nota que hemos utilizado para ver los datos estadísticos se puede leer en la página 2:

«I 2015-2016 virket det som om tysk var i ferd med å passere spansk i popularitet, men de to siste årene har utviklingen gått i motsatt retning. Fremmedspråksenteret vet ikke hva som kan ligge bak denne endringen. Det har vært stort fokus på tysk språks viktighet for norsk næringsliv de siste årene og Fremmedspråksenteret gjennomførte på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en Tysklandskonferanse i 2016 for å øke interessen for tysk språk og Tyskland i skolen blant studenter.2 I tillegg har blant andre NHO hatt forskjellige tiltak for å styrke faget, blant annet en egen Tysklandskonferanse. Også Goethe Institut har gjennomført flere aktiviteter for å styrke tysk, blant annet «Slå til med tysk». Allikevel synker tallene.»

La sociedad noruega muestra cada curso escolar su preferencia por el español en contra de las preferencias de un grupo privado, como es la patronal noruega NHO, y del «Kunnskapsdepartementet».

Fuente: Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen – Notat 2/2018

Fuente: https://gsi.udir.no

Fuente: Utdanningsdirektoratet –  https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/

 

JMi;-)

Faglig-pedagogisk dag. Spansk [Universitetet i Oslo]

Årets store etterutdanningsdag for lærere og skoleledere.

  • På Faglig-pedagogisk dag møtes kolleger for faglig påfyll og inspirasjon.
  • Dagen er gratis og åpen for alle som jobber i skolen.

Webside til FPd-2017Program (alle fag) og påmelding


 

JMi;-)

Diccionario de variantes del español

GERES Informa:

El español es de todos aquellos que lo hablan a diario. Tal es la perspectiva adoptada por el Diccionario de variantes del español que sigue desarrolándose en línea recogiendo más de 40.000 citas.

Esta obra, dirigida por el Dr. Lauro CAPDEVILA, inspector honorario de español en el Ministerio francés de Educación, es de libre acceso.

JMi;-)

El valor económico del español, datos para autoridades -políticas, escolares y universitarias- escépticas

Existen en el mundo más de 550 millones de hispanohablantes.

La capacidad de compra de los hispanohablantes representa el 10% del PIB mundial.

El español genera el 16% de valor económico del PIB (164.000 millones de euros) y del empleo en España (3,5 millones de personas), según los datos del estudio.

El llamado “factor ñ” (contenido en español) de las industrias culturales, es ya casi el 3% del PIB de la economía española.

El español ha multiplicado por 3 la atracción de emigrantes de América Latina hacia España en el decenio de 2000.

Supone una ‘prima salarial’ que alcanza hasta un 30% en España y una proporción también considerable en Estados Unidos (hasta un 10%).

El español multiplica por 4 los intercambios comerciales entre los países hispanohablantes y  por 7 los flujos bilaterales de inversión directa exterior.

El español es factor determinante para que cada curso académico decidan estudiar en España 35.000 alumnos universitarios Erasmus. España es el primer país de destino de este programa europeo, acogiendo al 17% de los alumnos de los 32 países que participan en este programa europeo.

El español es la segunda lengua de comunicación internacional en la Red, tanto por número de usuarios como por páginas web.

El español es un gran instrumento de internacionalización empresarial: compartir lengua (en una muestra con amplia presencia de países hispanohablantes).

Más información: Valor económico del español

JMi;-)

 

«Kunnskaper i fremmedspråk er stadig viktigere i en globalisert verden». Melding til Stortinget 25 (2016-17)

Noen sitater (last ned dok i pdf):

«Selv om verden og dermed behovet for språkkunnskaper endrer seg, er det fortsatt stort behov for kunnskaper i de tradisjonelle «skolespråkene» fransk, spansk og tysk.»

«Derfor vil regjeringen:

  • gi lærere mulighet til å videreutdanne seg i spansk, fransk og tysk som en del av fagtilbudet i videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet»». En todo el texto se menciona «spansk» solamente 22 veces, esta es una de ellas, tysk [70 veces] y fransk [48]. Arabisk [3], russisk [4], japansk [4] y kinesisk [7].

«Derfor vil regjeringen:

  • «utvide eksisterende ordning med tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike  og Tyskland. A españa se la menciona solamente una vez en una tabla». «Tyskland» es mencionada 16 veces en ese documento, «Frankrike» 9 veces y «Spania» solamente una vez y en una tabla.

No estamos totalmente en desacuerdo con el gobierno, pero debería de tener en cuenta que -a pesar de sus esfuerzos (y los de la patronal NHO)- «spansk» sigue siendo la lengua extranjera preferida por los alumnos noruegos y que en democracia hay que tener en cuenta las preferencias de la sociedad civil. Quizás sería una buena idea establecer contactos institucionales y/o académicos, o mejorar los existentes con países como España, sin olvidar tampoco a los restantes países hispanohablantes.

Más info:

JMi;-)

Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-17

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen – Notat 1/2017 [PDF]

Utviklingen snur i alle de tre store språkene

Frem til i fjor virket det som om tysk var i ferd med å passere spansk i popularitet, men i år har tallene gått i motsatt retning og spansk er igjen klart størst.

Fremmedspråksenteret vet ikke hva som kan ligge bak denne endringen. Det har bl.a. vært fokus på tysk språks viktighet for norsk næringsliv de siste årene. Allikevel registrerer vi nå at tallene for tysk går nedover. Jfr. regjeringens Tysklandsstrategi.

JMi 😉