Los datos no engañan: la sociedad noruega muestra su preferencia por el la lengua española en la escuela US y VGS [2017-18]

Últimas estadísticas del número de alumnos de lenguas extranjeras en “ungdomsskole”.

En esa misma nota que hemos utilizado para ver los datos estadísticos se puede leer en la página 2:

I 2015-2016 virket det som om tysk var i ferd med å passere spansk i popularitet, men de to siste årene har utviklingen gått i motsatt retning. Fremmedspråksenteret vet ikke hva som kan ligge bak denne endringen. Det har vært stort fokus på tysk språks viktighet for norsk næringsliv de siste årene og Fremmedspråksenteret gjennomførte på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet en Tysklandskonferanse i 2016 for å øke interessen for tysk språk og Tyskland i skolen blant studenter.2 I tillegg har blant andre NHO hatt forskjellige tiltak for å styrke faget, blant annet en egen Tysklandskonferanse. Også Goethe Institut har gjennomført flere aktiviteter for å styrke tysk, blant annet «Slå til med tysk». Allikevel synker tallene.”

La sociedad noruega muestra cada curso escolar su preferencia por el español en contra de las preferencias de un grupo privado, como es la patronal noruega NHO, y del “Kunnskapsdepartementet”.

Fuente: Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2017-2018. Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen – Notat 2/2018

Fuente: https://gsi.udir.no

Fuente: Utdanningsdirektoratet –  https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-videregaende-skole/

 

JMi;-)