Becas para realizar cursos en línea gratuitos para profesores extranjeros de español en los Países Nórdicos

El Ministerio de Educación y Educación Profesional de España junto con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha convocado unos cursos de didáctica del español como lengua extranjera para profesores extranjeros de español y a los países nórdicos nos han concedido una serie de plazas en el cupo de becas.

Todo docente interesado en solicitar una de estas plazas debe hacerlo escribiendo a consejeria.de@educacion.gob.es

Todos los cursos ofertados se realizarán en línea entre los meses de octubre y noviembre del presente año, 2020.

 

Listado de los cursos:

Ega + JMi 😉

Asociación Noruega de Profesores de Español: Más de veinte años en el sector

Hace veinte años iniciamos el proceso de constitución de nuestra asociación (Den norske spansklærerforeningen); fue en el primer seminario para profesores de español en Noruega que se organizó en Drammen en octubre de 1999… [Fuente: Mosaico nº 3. Revista de difusión cultural para la promoción y apoyo a la enseñanza del español. Literatura]

JMi;-)

Nytt videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i spansk, skoleåret 2020-2021: Spansk 2, 5.-10. trinn… og det kommer flere tilbud andre steder snart

Vi ønsker å gjøre dere oppmerksom på et nytt videreutdanningstilbud for lærere på ungdomstrinnet i fransk, spansk og tysk skoleåret 2020-2021. Studiet er på 30 stp., og tas på deltid over ett år ved siden av jobb. Videreutdanningstilbudet er opprettet av OsloMet og er resultatet av et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Université de Caen, Universidad de Valencia, Pädagogische Hochschule Freiburg, Univeristetet i Agder, Høgskolen i Innlandet, Utdanningsetaten i Oslo og OsloMet.

Skolen vil i årene fremover ha et stort behov for å rekruttere flere lærere med undervisningskompetanse i fransk, spansk og tysk. Mange av lærerne som underviser i fransk og tysk nærmer seg pensjonsalder. I tillegg vet vi at få studenter velger fransk og tysk i løpet av sine studier. Det kan bli vanskelig for skolene å erstatte de som pensjoneres med nyutdannede.

Gjennomsnittsalderen på spansklærerne i Osloskolen er derimot lavere, og det er mange som allerede har 30 stp. i faget.

Videreutdanningstilbudet i spansk er opprettet for denne målgruppen, og gir disse lærerne mulighet til å bygge på sin eksisterende kompetanse.

SM [Osloskolen]