Spansk påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Høst – 15 – Høgskolen I Østfold

Capture

 

Oppstart i august 2015. Studiet er nettbasert og består av to emner: Spansk språk i kontekst (15 studiepoeng) og Fordypning i spanskspråklig samtidslitteratur og kultur (15 studiepoeng).

Spansk påbygging er lagt opp som et heltidsstudium, men det er også mulig å ta studiet på deltid ved å gjennomføre ett emne høstsemesteret 2015 og det andre emnet høsten 2016. Alle som ønsker å ta studiet, må søke heltid. Avtaler om å ta studiet på deltid ordnes i forbindelse med studiestart. Søknadsfrist 1. mars 2015.

For studenter som kommer til å avslutte Spansk årsstudium o.l. denne våren, kan dokumentasjon av oppnådde studiepoeng i spansk (60 studiepoeng) ettersendes etter søknadsfristens utløp. Studieplan og emnebeskrivelser for Spansk påbyggingsstudium finner dere her.

Kontakt gjerne Arild Flobak for mer informasjon om studiets innhold og hvordan det vil gjennomføres: Tlf. 69 21 53 74

Mail: arild.a.flobak@hiof.no

JMi 😉