El español en las escuelas noruegas

El español sigue siendo la primera lengua extranjera en la escuela noruega.


Haz clic aquí y ve a Estadísticas >> El español en la escuela noruega 
Lee también los comentarios aparecidos en Utdanning, nr. 13/26, august 2011. Al margen de ciertos comentarios y del error en la ilustración vemos que en ese artículo se informa correctamente que, otro curso más, sigue siendo el español el idioma más elegido por los alumnos noruegos. El peligro sigue siendo el mismo: “Morir de éxito”.

Enseñar la lengua española en el norte noruego. Curso en Sortland

La Asociación Noruega de Profesores de Español-Den norske spansklærerforeningen (ANPE-Norge) organiza los días 23 y 24 de septiembre de 2011, en colaboración con el instituto Sortland vgs de Sortland, un curso práctico de dos días con el título: Enseñar la lengua española en el norte noruego.

Kurssider I Påmelding I Andre kurs

Samlingsbasert fordypning i spansk språk, kultur og litteratur. Universitetet i Tromsø

Studiet er særlig tenkt for lærere som underviser i spansk og som er interessert i å utdype sine kunnskaper, men er åpent for alle som har grunnleggende kunnskap i spansk språk og kultur og kanskje ikke kan følge vanlig undervisning pga arbeid.
Studieplanen har som mål å gi studenter et avansert nivå i spansk språk, både muntlig og skriftlig, sammen med teknikker for å analysere grammatiske konstruksjoner og litterære og ikke-litterære tekster på spansk.
Etter at studentene har gjennomgått studiet, skal hun eller han ha kompetanse til å begynne på mastergradsprogrammet i spansk.
Studieplanen består av to emner på 2000-nivå (gammelt mellomfag):
Undervisningen foregår over et akademisk år (4 samlinger høst og 4 samlinger vår). Hver samling består av 10 timer undervisning fordelt på to dager (6 timer Praktisk spansk III med grammatikk og 4 timer Fordypning i spansk litteratur og kultur). Det er mulig å ta eksamen i begge emner – eller bare ett – men vi anbefaler å ta begge emner samtidig.