BREV TIL UDIR: “Angående prøving av lytteforståelse til muntlig eksamen og de nye reglene.”

Las tres organizaciones de profesores de alemán, español y francés (FST-Norge) hemos enviado esta carta a Utdanningsdirektoratet  (UDIR).

FSTNorgeUDIR2014WEB

 JMi 😉