FST har skrevet høringssvar til Lied-utvalget vedrørende forslaget om å redusere timeantallet i fremmedspråk

Det har ikke vært mye debatt om Lied-utvalgets utredning i offentligheten – koronasituasjonen får ta sin del av skylden for det. Flere har likevel kommet på banen den siste tiden og skrevet svar på høringen som har frist 1. juli. Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen (ANPE) og Tyskforum har samarbeidet om et høringssvar til rapporten.

Fransk, spansk og tysk er representert ved hver sin språkorganisasjon, Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Hver organisasjon har sin egen hjemmeside hvor de legger ut det som er interessant for dem og hver organisasjon har som mål å hjelpe lærerne som underviser i språket. Selv om organisasjonene jobber spesielt med hvert sitt språk har de noen felles interesser. Fremmedspråkene har samme læreplaner og samme eksamensordninger. Vi er enige om at det er viktig for nordmenn å kunne flere språk enn engelsk.Vi har derfor organisert felles språkdager. For å stå sterkere i de sakene vi har felles har vi startet et samarbeid som vi kaller FST.

JMi;-)