III Nordic Journal of Modern Language Methodology. Universitetet i Agder

1El 2 y 3 de junio 2016 se organiza el tercer congreso de Nordic Journal of Modern Language Methodology en la Universidad de Agder para profesores de lengua extranjera. Las propuestas de presentaciones y talleres hay que enviarlas antes del 1 de marzo.

Más información/Flere opplysninger:

Forum for fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Universitetet i Agder inviterer til konferansen:

 3rd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference i Kristiansand, 2.-3. juni 2016

Temaet for konferansen er: «Fremmedspråksundervisning og kulturelle perspektiver i et Europa i endring»

 Plenumsforelesere:

 • Eva Burwitz-Melzer, Justus-Liebig-Universität Gießen
 • Juan Fernández, University College London
 • Sean Taylor, Minnesota State University Moorhead

 Vi ønsker å skape en arena for forskningsformidling, inspirasjon og erfaringsutveksling knyttet til undervisning i fremmedspråk og inviterer til innsending av bidrag på engelsk, tysk, fransk, spansk og skandinaviske språk. Sammendrag på 200 ord sendes til Eli-Marie Drange eli.m.drange@uia.no i henhold til følgende frister:

 Viktige datoer:

 • Innsendelse av sammendrag: mars 2016
 • Påmelding: mai 2016

Det er mulig å melde seg på uten å sende inn bidrag, og det er mulig å delta bare en av dagene.

E-Md 😉 + JMi 😉

Språk så in i Norden – Call for Papers

Mål och syfte med konferensen är följande:

ssVarje år arrangerar Språklärarnas riksförbund en konferens för språklärare, nu senast Uppdrag språk Uppsala. 2016 går vi utanför landets gränser. I samarbete med ämneslärarföreningarna i de nordiska länderna och andra samarbetspartners välkomnar vi er till konferensen

Språk så in i Norden,18-19 april 2016, Stockholm

 •  Stärka språkens ställning i de nordiska länderna och öka kunskapen om betydelsen och nyttan av språkkunskaper.
 •  Främja nordisk språklig och kulturell gemenskap.
 •  Öka kunskapen om rådande samarbete mellan de nordiska länderna och om Nordiska ministerrådets mål och insatser.
 •  Öka kunskapen och medvetenheten om samband mellan flerspråkighet och kognitiv förmåga, tillväxt och handel, rörlighet på arbetsmarknaden, tolerans och demokrati, integration, forskning och alla former av internationellt samarbete.
 •  Bygga och stärka nordiska nätverk på flera plan. Lärarnätverk, forskarnätverk, fackliga nätverk, minoritetsspråksnätverk, etc.
 •  Erbjuda kvalitativ och mångsidig fortbildning för språklärare.
 •  Erbjuda tillfälle att jämföra och lära av varandra gällande grannspråk, modersmål, skolspråk, flerspråkighet och validering. Styrdokument, fortbildningNorden, utbud, timplan, IKT, internationalisering, språkmetodik och mycket mer. 
Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar i olika spår: allmänt spår, forskning, fackligt spår, nordiska språk, sami och andra minoritetsspråk, modersmål, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, kinesiska och italienska. 
Intresseanmälan för föreläsare sker genom att skicka abstract till 
spraksaininorden@spraklararna.se senast 30/11, 2015. Texten ska vara på samma språk som föreläsningen. Språklärarnas riksförbund förbehåller sig rätten att göra ett urval. 
Manus för papers som ska publiceras i vår konferensskrift ska vara vår redaktör tillhanda senast 1/4 2016. Dessa skickas till spraksaininorden@spraklararna.se .

Más información aquí.

“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen…”

El que no conoce lenguas extranjeras, no sabe nada de la suya propia…” Decía Goethe 😉

Interesante número de Lektorbladet

Capture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JMi 😉

Plurilingüismo y el desarrollo de las competencias lingüísticas en el siglo 21: impulsar la participación y la cohesión social mediante herramientas europeas y las TIC

Enfoque de la actividad: Este taller se centrará en la promoción de los principios y directrices del Consejo de Europa relacionados con el plurilingüismo, la pluriculturalidad, la cohesión social y la participación en el siglo XXI en Europa, potenciando las sinergias con instrumentos europeos y las TICs en la educación. Los participantes tendrán la oportunidad de conocer las políticas europeas de educación para la educación plurilingüe e intercultural en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, las lenguas de escolarización y / o en las lenguas de los inmigrantes. Asimismo, los participantes compartirán experiencias y actividades que les permitan participar en una reflexión sobre la metodología necesaria para poner de relieve los beneficios y riqueza de aulas multilingües y el desarrollo de competencias lingüísticas para fomentar la participación y la cohesión social, haciendo hincapié en el papel y el uso de las TIC y europeo herramientas.

Capture

JMi 😉

“Si usted está pensando en una segunda lengua, intente el español en lugar del chino…”

“Para quienes no hablan inglés, la elección del Inglés como segunda o tercera lengua es obvia. Para personas de habla inglesa, el análisis sugiere que sería más ventajoso elegir el español sobre el chino, al menos si están difundiendo sus ideas a través de la escritura.”

Capture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS + JMi;-)