Enseñar la lengua española en el norte noruego. Curso en Sortland

La Asociación Noruega de Profesores de Español-Den norske spansklærerforeningen (ANPE-Norge) organiza los días 23 y 24 de septiembre de 2011, en colaboración con el instituto Sortland vgs de Sortland, un curso práctico de dos días con el título: Enseñar la lengua española en el norte noruego.

Kurssider I Påmelding I Andre kurs

Sommerkurs i grunnleggende spansk

Intensive kurs – nivå A1 og nivå A2 fra 18. juli til 11. august 2011
Studiets nettsted og påmeldingsskjema: http://hive.no/spanskkurs
¡HOLA! 

·        Til deg som har lyst til å studere Spansk på høgskolenivå selv om du bare kan noen ord,
·        Til deg som vil ta praksis eller en del av studiene i Spania eller Latin-Amerika,
·        Til deg som reiser av og til Spania eller Latin-Amerika og gjerne vil kommunisere bedre med folk der,
·        Til deg som har kontakt med spansktalende i jobbsammenheng,
·        Til deg som trenger litt oppfrisking av den spansken du lærte,
·        Og til alle dere som har interesse for det spanske språket og den spansktalende verden.
Kursbeskrivelse
Kursene vil gi deltakerne en intensiv innføring i spansk og kan tas samlet eller enkeltvis.
Etter de første to ukene (nivå A1) skal de være i stand til å kommunisere i en rekke dagligdagse situasjoner. Etter fire uker (nivå A1 og A2) kan de snakke om sin egen fortid og framtid. Kursene er praktisk rettet og deltakerne vil kontinuerlig jobbe med de fire språklige ferdighetene, d.v.s. snakke, lytte, lese og skrive. Kursene tar for seg en del grunnleggende emner fra den spansktalende verden, formelle og uformelle presentasjonsmåter, matkulturer, skikker og tradisjoner. De to kursene vil gi deltakerne kunnskap i spansk tilsvarende resp. A1- og A2-nivået i Det europeiske rammeverket for språk (http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/no). 
Målgrupper
Studenter som ønsker å studere spansk, men som ikke har spesielle forkunnskaper eller som trenger å repetere sine basiskunnskaper. Studenter som ønsker å ta praksis eller en del av studiene i Spania eller Latin-Amerika. Alle som har behov for å kunne kommunisere på spansk i dagligdagse situasjoner. Alle som har interesse for det spanske språket og den spansktalende verden.
Undervisnings- og læringsformer
Uformelle, interaktive forelesninger og gruppearbeid med bruk av korte tekster, muntlige øvelser, korte samtaler på cd, sanger, etc. Deltakerne vil delta aktivt i undervisningen. Læreren kan også formidle øvingsmateriell for dem som vil danne kollokviegrupper. Det gis mulighet for veiledning.
Flere opplisninger: http://hive.no/spanskkurs

Kontakt
Telefon: 94 52 24 98

 

Máster Lenguas Aplicadas

Máster en Lenguas Aplicadas que ofrecemos
dede la Facultad de Letras de la Universitat de Lleida, por si puede ser
de su interés.

Más información, en la página web del Máster:
http://www.lenguasaplicadas.udl.cat/

En esta página de inicio, se halla información sobre nuestra experiencia
acumulada durante los últimos 2 años, con algunos datos interesantes e,
incluso, la opinión de algunos estudiantes.