ANPE-8. Spansklærarforeininga i Noreg inviterer til konferanse

24 – 26. september i år arrangerer vi vår åttande konferanse, denne gongen på Universitetet i Bergen. Hovudtema for konferansen er:

Spansk som verdsspråk

Undertema:

  • Variantar av spansk i klasserommet og utanfor
  • Leik og læring i klasserommet med spansk som framandspråk
  • Interkulturell kompetanse i klasserommet
  • Spansklæraren i det tjueførste hundreåret og etter pandemien

Konferansen er open for både fysisk og virtuell deltaking.
Vil du presentere noko på konferansen? Fyll ut og send inn dette elektroniske skjemaet.
Meir informasjon kjem seinare.