Språk så in i Norden – Call for Papers

Mål och syfte med konferensen är följande:

ssVarje år arrangerar Språklärarnas riksförbund en konferens för språklärare, nu senast Uppdrag språk Uppsala. 2016 går vi utanför landets gränser. I samarbete med ämneslärarföreningarna i de nordiska länderna och andra samarbetspartners välkomnar vi er till konferensen

Språk så in i Norden,18-19 april 2016, Stockholm

  •  Stärka språkens ställning i de nordiska länderna och öka kunskapen om betydelsen och nyttan av språkkunskaper.
  •  Främja nordisk språklig och kulturell gemenskap.
  •  Öka kunskapen om rådande samarbete mellan de nordiska länderna och om Nordiska ministerrådets mål och insatser.
  •  Öka kunskapen och medvetenheten om samband mellan flerspråkighet och kognitiv förmåga, tillväxt och handel, rörlighet på arbetsmarknaden, tolerans och demokrati, integration, forskning och alla former av internationellt samarbete.
  •  Bygga och stärka nordiska nätverk på flera plan. Lärarnätverk, forskarnätverk, fackliga nätverk, minoritetsspråksnätverk, etc.
  •  Erbjuda kvalitativ och mångsidig fortbildning för språklärare.
  •  Erbjuda tillfälle att jämföra och lära av varandra gällande grannspråk, modersmål, skolspråk, flerspråkighet och validering. Styrdokument, fortbildningNorden, utbud, timplan, IKT, internationalisering, språkmetodik och mycket mer. 
Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar i olika spår: allmänt spår, forskning, fackligt spår, nordiska språk, sami och andra minoritetsspråk, modersmål, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, kinesiska och italienska. 
Intresseanmälan för föreläsare sker genom att skicka abstract till 
spraksaininorden@spraklararna.se senast 30/11, 2015. Texten ska vara på samma språk som föreläsningen. Språklärarnas riksförbund förbehåller sig rätten att göra ett urval. 
Manus för papers som ska publiceras i vår konferensskrift ska vara vår redaktör tillhanda senast 1/4 2016. Dessa skickas till spraksaininorden@spraklararna.se .

Más información aquí.

Etiquetado , , , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.