Hvorfor lære spansk i Norge?

Hvorfor lære spansk?

Vi lærer språk fordi vi ønsker å forstå mennesker som ikke snakker vårt morsmål. Alle har vi kjent frustrasjon når vi ikke kan kommunisere med menneskene som bor i de landene vi reiser til. Det er ikke gøy å måtte stenge seg inne i turistgettoer fordi vi ikke forstår hva som skjer rundt oss, da mister vi det beste ved å reise: å bli kjent med mennesker i de landene vi besøker, å lære om hvordan de samhandler og hvorfor de lever som de gjør. Å ha mennesker rundt deg som du ikke kan kommunisere med er et mareritt. Det er det som kan skje om du besøker et av de 22 landene der spansk snakkes, hvis du ikke kan spansk. 22 land! Et helt kontinent!

Spansk er mangfoldets språk

Spansk er offisielt språk i 22 land med enorme kulturelle forskjeller, som vi ser daglig gjennom ulike matretter, fester, folklore, idrett, litteratur, film og musikk. Mye musikk…

Spansk er et veldig levende språk

Spansk er det språket som vokser mest i Europa og USA, og nå har det i ferd med å vokse også i Asia. Det er et språk med en variert litteratur og musikk, nesten alle dere vil kjenne nav-net på en spansktalende artist. Spansk er et praktisk språk.

Spansk er et praktisk språk

Ofte sies det at spansk er et fe-riespråk, og det er jo fantastisk å kunne snakke det språket som knyttes til de årlige drømmene til så mange. Men samtidig er spansk også et språk for KULTUR og VITENSKAP. Vi må ikke glemme de 23 Nobelprisene mottatt av spansktalende forfat-tere og vitenskapsmenn.

Vi lærer språk fordi vi ønsker å forstå mennesker som ikke snak-ker vårt morsmål. Alle har vi kjent frustrasjon når vi ikke kan kommu-nisere med menneskene som bor i de landene vi reiser til. Det er ikke gøy å måtte stenge seg inne i turist-gettoer fordi vi ikke forstår hva som skjer rundt oss, da mister vi det beste ved å reise: å bli kjent med mennesker i de landene vi besøker, å lære om hvordan de samhandler og hvorfor de lever som de gjør. Å ha mennesker rundt deg som du ikke kan kommunisere med er et mareritt. Det er det som kan skje om du besøker et av de 22 landene der spansk snakkes, hvis du ikke kan spansk. 22 land! Et helt kontinent!

Spansk er et språk for politikk og økonomi

Spansk er et av de seks offisielle språkene i FN, UNESCO, ITU – WHO, FAO, GATT og ICAO. I mange andre internasjonale orga-nisasjoner er spansk arbeidsspråk eller det språket arbeidsdokumen-ter oversettes til. Spansk er representert i alle politiske organer inter-nasjonalt. Og vi må heller ikke glemme at de spanskspråklige landene har en stadig større betyd-ning regionalt, ikke minst gjennom CEPAL.

Økonomisk er spansk et grunnleggende verktøy for å etablere han-delssamarbeid mellom små- og mellomstore bedrifter i Norge og i spansktalende land. Markedene i de spansktalende landene i Amerika og i Spania er ikke stengt for denne typen norske bedrifter.

JMi;-)

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.