Hace 10 años – For 10 år siden

For 10 år sida skrev jeg: “Våre venner i Landslaget moderne språk har gitt oss muligheten til å lage et helt nummer av Språk & språkundervisning tilegnet spansk i Norge.

Språket til Gabriel García Márquez, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío, Carmen Martín Gaite, Octavio Paz, Isabel Allende, eller Federico García Lorca er ikke kun et litterært språk, men også et språk for politikk, vitenskap, økonomi, filosofi, økologi og alle andre områder innafor kunnskap og kommunikasjon. Det er verdens nest mest brukte talespråk og det tredje mest brukte språket på Internett. Det enorme kulturelle mangfoldet i landene hvor spansk er offisielt språk, gjør det veldig attraktivt i en verden som er stadig mer vant til en multikulturell virkelighet og respekt for andre kulturer. I tillegg til å være språket til de forskjellige spanskspråklige kulturene, er spansk i ferd med å bli et universelt kommunikasjonsspråk, noe det allerede er på hele det amerikanske kontinentet….” (Språk & Språkundervisning, nr.4 2009)

Innhold

Leder. Spansk i Norge og Den norske spansklærerforeningen

José María Izquierdo. ANPE og FIAPE

Spanskopplæring i krisetider – internasjonal spansklærerkonferanse i Cádiz

Tone Åstorp. Fremmedspråksenteret

Hvordan kan vi bruke autentiske samtaler i fremmedspråksundervisningen?

Eli-Marie Drange. Universitetet i Agder

Ut, inn og hjem igjen!

Jørgen Yri. NTNU / Høgskolen i Lillehammer

Den europeiske språkpermen 6-12 – et verktøy for konkretisering av kompetansemål

Mette-Lise Mikalsen. Telemarksforsking-Notodden / Fremmedspråksenteret

¡Vamos a jugar! el juego en la enseñanza E/LE en el bachillerato noruego (nivel A1)

Anne Lise Solberg. Fagerlia vgs, Aalesund

YouTube for alle

Ann Elisabeth Laksfoss Hansen.Universitet i Stavanger. José María Izquierdo. Universitetet i Oslo

Det europeiske rammeverket og læreplanen for fremmendspråk

Kjell Gulbrandsen. Raufoss vgs

La Web 2.0: nuevas posibilidades para la clase de ELE

Maximino J. Ruiz Rufino og Julián Cosmes-Cuesta. Universitetet i Oslo

Vidareutdanning, språkbad og fotturar i Pyreneane

Ingunn Hansejordet. Universitetet i Bergen

Ny rammeplan for lærerutdanningen – for første gang med egen fagplan i fremmedspråk Ane Christiansen. Høgskolen i Bodø

Literatura y didáctica de una lengua extranjera: un caso

Fernando Merodio. Asistente de conversación Comenius

JMi;-)

Etiquetado , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.