Elevenes valg av fremmedspråk på ungdomsskolen 2016-17

Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen – Notat 1/2017 [PDF]

Utviklingen snur i alle de tre store språkene

Frem til i fjor virket det som om tysk var i ferd med å passere spansk i popularitet, men i år har tallene gått i motsatt retning og spansk er igjen klart størst.

Fremmedspråksenteret vet ikke hva som kan ligge bak denne endringen. Det har bl.a. vært fokus på tysk språks viktighet for norsk næringsliv de siste årene. Allikevel registrerer vi nå at tallene for tysk går nedover. Jfr. regjeringens Tysklandsstrategi.

JMi 😉

Etiquetado , , , , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.