Eit språk med mange namn

Spansk er ikkje lenger berre spansk…

“Spansk er morsmålet til 500 millionar menneske. Nesten 90 prosent av desse bur i Latin-Amerika. Likevel har låg språkleg sjølvtillit lenge prega dei latinamerikanske brukarane. No syner prosjektet Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America (LIAS) at ting er i ferd med å snu. I spissen for prosjektet står UiBforskarane professor Miguel Ángel Quesada-Pacheco og førsteamanuensis Ana Beatriz Chiquito….”

Mer: Hubro [UiB] ss: 40-41

LIAS: Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America

 

 

Etiquetado , , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.