Aftenposten: Spanskelevene på ungdomsskolen minst fornøyd

Les artikkelen her

Her kan dere lese det jeg sendte til journalisten:

“Hovedårsaken til det Debora beskriver, er nok en manglende seriøsitet hos skoleeier og skoleledelse ved ansettelser av lærere i spansk. Mange stiller ikke samme krav til ansettelse av spansklærere som til lærere i andre fag. Dette kan henge sammen med en generell nedprioritering av fremmedspråk som ordinært fag i ungdomsskolen mange steder (pga. tidligere status som tilvalgsfag), og det rammer spanskfaget sterkere enn tysk og fransk fordi Kunnskapsløftet medførte et stort behov for mange nye spansklærere. Mens skolene allerede hadde de tysk- og fransklærerne de trengte, måtte de på kort varsel ansette spansklærere eller etterutdanne lærere de allerede hadde, men som ikke kunne spansk, i hvert fall ikke godt. Dermed er det kommet inn mange spansklærere som ikke har tilstrekkelig kompetanse, enten fordi de ikke er gode nok i spansk, eller fordi de ikke har lærerutdanning (eller PPU). Begge deler kan føre til en undervisning som ikke holder god nok standard språklig og/eller didaktisk. Det er ikke rart at dette kan føre til svak motivasjon.

Man må også huske på at spansk er det desidert mest populære språket i ungdomsskolen. Mange vil lære språket fordi de allerede kjenner til, og gjerne vil lære mer om, populærkulturen i de spanskspråklige landene, det være seg musikk, fotball, eller annet. Dette er ofte mer kjent enn tilsvarende kulturuttrykk i tysk- og fransktalende områder, og gjør valget av spansk som fremmedspråk mest naturlig for mange elever. Men siden spansk altså har flest elever, er det også naturlig at det blant elevene finnes en god del som ikke nødvendigvis er spesielt motivert i utgangspunktet. Spansk velges nok av noen fordi det oppleves som det minste av tre “onder”, og fordi en del elever feilaktig tror at spansk er lettere enn tysk og fransk.

Utdanningsmyndighetene bør også sette strengere krav til formell kompetanse for undervisning i fremmedspråk slik det er i en del andre fag, bl.a. engelsk.”

Husk at vi arrangerer et kurs i Oslo. Østensjø skole 25-26 oktober

JMi 😉

 

Etiquetado , , , , , .Enlace para bookmark : permalink.

Los comentarios están cerrados.