Cursos

Anunciados:
La Asociación Noruega de Profesores de Español-Den norske spansklærerforeningen (ANPE-Norge) organiza los días 11 y 12 de noviembre de 2011, en el instituto Heimdal vgs de Trondheim, un curso práctico de dos días con el título: El mundo mágico del español. Este curso es el resultado de la colaboración entre la Acción Cultural Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Asesoría Técnica de Educación de la Embajada de España en Oslo, el Instituto Heimdal vgs de Trondheim y la Asociación Noruega de Profesores de Español. Páginas del curso
La Asociación Noruega de Profesores de Español-Den norske spansklærerforeningen (ANPE-Norge) organiza los días 23 y 24 de septiembre de 2011, en colaboración con el instituto Sortland vgs de Sortland, un curso práctico de dos días con el título: Enseñar la lengua española en el norte noruego. Páginas del curso

Realizados:
Praktisk kurs: Spanskundervisning på ungdomstrinnet. Lillestrøm vgs Januar 2010
Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo. Praktisk tilnærming til fremmedspråk. Utfordringene med gjennomføringen av Kunnskapsløftet. Oslo. Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. 21. 11.2009
Las TICs en la enseñanza de E/LE. Bodø. Høyskole i Bodø. 05-06/02-2009
Hotpotatoes+YouTube para profesores de español / for spansklærere. Oslo. Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap. 02.02.2008


ANPEs kursportefølje:

Vurdering i fremmedspråk/spansk. Beskrivelse.
Kursholder er Sonja Skjær

Kurset kan tilbys med tilpasset innhold og lengde innen følgende komponenter:
  • Læreplanen og vurderingsforskriften: Hva og hvordan vurdere? (1-2 timer). Kurset er en innføring i vurdering i forhold til de to viktigste styringsdokumentene i K06 ang. vurdering (krav, retningslinjer, prinsipper) og hva som konkret skal vurderes i fremmedspråk og på hvilken måte vurderingen bør foregå.
  • Underveisvurdering og sluttvurdering. (1-3 timer). Kurset tar for seg hva og hvordan vurdere underveis i et kurs (med og uten karakter) og hvordan sluttvurdering foretas lokalt (standpunkt og evt. muntlig eksamen) og sentralt (skriftlig eksamen i vgo).
  • Muntlig eksamen i K06 (presentasjon eller "verksted" eller begge deler). (1-6 timer). Kurset kan bestå bare av en innføring i hvordan en muntlig eksamen i fremmedspråk bør være for å være i tråd med læreplanen og viktige vurderingsprinsipper, eller det kan bestå av en slik innføring med etterfølgende "verkstedsarbeid" og diskusjon.
  • Skriftlig eksamen i K06 (presentasjon eller "verksted" eller begge deler). 1-6 timer. Kurset kan være en presentasjon og analyse av skriftlig eksamen etter K06 i forhold til viktige prinsipper, ulike oppgavetyper osv., eller det kan være en slik innledende presentasjon etterfulgt av konkret vurderingsarbeid basert på reelle eksamensbesvarelser.
IKT for spansklærere
Kursholder er José María Izquierdo

Kurset kan tilbys med tilpasset innhold og lengde innen følgende komponenter:
Gramática a la carta
Kursholder er Maximino Ruiz Rufino

Kurset kan tilbys med tilpasset innhold og lengde innen følgende komponenter:
  • Hvis du er en spansklærer som enten lurer på noe konkret innenfor spansk grammatikk eller som alltid har hatt lyst til å gå dypere i et bestemt språklig tema, så er dette kurset noe for deg. Uansett, opplegget blir langt fra kun en ren teoretisk gjennomgang. I felleskap og ved hjelp av konkrete eksempler, tekster og oppgaver skal vi resonnere oss frem til teorien som ligger i bunnen. Send dine forslag til kursholderen (som dessuten kan friste med temaene fra bloggen El Cascanueces de gramática).
Conversación y actividades orales
Kursholder er Susana Piedrasanta

Kurset kan tilbys med tilpasset innhold og lengde innen følgende komponenter:
  • Praktiske muntlige aktiviteter. Kurset består av en rekke av praktiske ideer som kan hjelpe språklærerne å få elevene til å snakke fra første undervisningsuke. (Verksted 2-3 timer)
Webmaster