«Kunnskaper i fremmedspråk er stadig viktigere i en globalisert verden». Melding til Stortinget 25 (2016-17)

Noen sitater (last ned dok i pdf):

«Selv om verden og dermed behovet for språkkunnskaper endrer seg, er det fortsatt stort behov for kunnskaper i de tradisjonelle «skolespråkene» fransk, spansk og tysk.»

«Derfor vil regjeringen:

 • gi lærere mulighet til å videreutdanne seg i spansk, fransk og tysk som en del av fagtilbudet i videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet»». En todo el texto se menciona «spansk» solamente 22 veces, esta es una de ellas, tysk [70 veces] y fransk [48]. Arabisk [3], russisk [4], japansk [4] y kinesisk [7].

«Derfor vil regjeringen:

 • «utvide eksisterende ordning med tilrettelagt ingeniør- og økonomiutdanning i Frankrike  og Tyskland. A españa se la menciona solamente una vez en una tabla». «Tyskland» es mencionada 16 veces en ese documento, «Frankrike» 9 veces y «Spania» solamente una vez y en una tabla.

No estamos totalmente en desacuerdo con el gobierno, pero debería de tener en cuenta que -a pesar de sus esfuerzos (y los de la patronal NHO)- «spansk» sigue siendo la lengua extranjera preferida por los alumnos noruegos y que en democracia hay que tener en cuenta las preferencias de la sociedad civil. Quizás sería una buena idea establecer contactos institucionales y/o académicos, o mejorar los existentes con países como España, sin olvidar tampoco a los restantes países hispanohablantes.

Más info:

JMi;-)

Fremmedspråk, språklig fordypning, arbeidslivsfag og valgfag. Hele landet

2015-16 [Haz clic en la imagen]
K2015-6

 

2014-15 [Haz clic en la imagen]
K2014-5

 

2013-14 [Haz clic en la imagen]K2013-4
Y mirad también en:

JMi;-)

III Nordic Journal of Modern Language Methodology. Universitetet i Agder

1El 2 y 3 de junio 2016 se organiza el tercer congreso de Nordic Journal of Modern Language Methodology en la Universidad de Agder para profesores de lengua extranjera. Las propuestas de presentaciones y talleres hay que enviarlas antes del 1 de marzo.

Más información/Flere opplysninger:

Forum for fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk og oversettelse, Universitetet i Agder inviterer til konferansen:

 3rd Nordic Journal of Modern Language Methodology Conference i Kristiansand, 2.-3. juni 2016

Temaet for konferansen er: «Fremmedspråksundervisning og kulturelle perspektiver i et Europa i endring»

 Plenumsforelesere:

 • Eva Burwitz-Melzer, Justus-Liebig-Universität Gießen
 • Juan Fernández, University College London
 • Sean Taylor, Minnesota State University Moorhead

 Vi ønsker å skape en arena for forskningsformidling, inspirasjon og erfaringsutveksling knyttet til undervisning i fremmedspråk og inviterer til innsending av bidrag på engelsk, tysk, fransk, spansk og skandinaviske språk. Sammendrag på 200 ord sendes til Eli-Marie Drange eli.m.drange@uia.no i henhold til følgende frister:

 Viktige datoer:

 • Innsendelse av sammendrag: mars 2016
 • Påmelding: mai 2016

Det er mulig å melde seg på uten å sende inn bidrag, og det er mulig å delta bare en av dagene.

E-Md 😉 + JMi 😉

Språk så in i Norden – Call for Papers

Mål och syfte med konferensen är följande:

ssVarje år arrangerar Språklärarnas riksförbund en konferens för språklärare, nu senast Uppdrag språk Uppsala. 2016 går vi utanför landets gränser. I samarbete med ämneslärarföreningarna i de nordiska länderna och andra samarbetspartners välkomnar vi er till konferensen

Språk så in i Norden,18-19 april 2016, Stockholm

 •  Stärka språkens ställning i de nordiska länderna och öka kunskapen om betydelsen och nyttan av språkkunskaper.
 •  Främja nordisk språklig och kulturell gemenskap.
 •  Öka kunskapen om rådande samarbete mellan de nordiska länderna och om Nordiska ministerrådets mål och insatser.
 •  Öka kunskapen och medvetenheten om samband mellan flerspråkighet och kognitiv förmåga, tillväxt och handel, rörlighet på arbetsmarknaden, tolerans och demokrati, integration, forskning och alla former av internationellt samarbete.
 •  Bygga och stärka nordiska nätverk på flera plan. Lärarnätverk, forskarnätverk, fackliga nätverk, minoritetsspråksnätverk, etc.
 •  Erbjuda kvalitativ och mångsidig fortbildning för språklärare.
 •  Erbjuda tillfälle att jämföra och lära av varandra gällande grannspråk, modersmål, skolspråk, flerspråkighet och validering. Styrdokument, fortbildningNorden, utbud, timplan, IKT, internationalisering, språkmetodik och mycket mer. 
Konferensen kommer att erbjuda föreläsningar i olika spår: allmänt spår, forskning, fackligt spår, nordiska språk, sami och andra minoritetsspråk, modersmål, engelska, tyska, franska, spanska, ryska, kinesiska och italienska. 
Intresseanmälan för föreläsare sker genom att skicka abstract till 
spraksaininorden@spraklararna.se senast 30/11, 2015. Texten ska vara på samma språk som föreläsningen. Språklärarnas riksförbund förbehåller sig rätten att göra ett urval. 
Manus för papers som ska publiceras i vår konferensskrift ska vara vår redaktör tillhanda senast 1/4 2016. Dessa skickas till spraksaininorden@spraklararna.se .

Más información aquí.